czaszbud.pl

Nasze realizacje

Budynek mieszkalny, kolejowy „Pekin” w Piotrkowie Trybunalskim

Budynek mieszkalny przy ulicy Wojska Polskiego „Przy Szwalni” w Piotrkowie Trybunalskim

Remont kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Docieplenie elewacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Docieplenie dwóch budynków mieszkalnych, docieplenie kominów przy ul. Listopadowej w Łodzi

Adaptacja pomieszcenia lekcyjnego na pomieszczenia biurowe w Szkole Podstawowej przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim

Wyklejenie gzymsów i remont elewacji - dom jednorodzinny we Włodzimierzowie

Przesunięcie drzwi, montaż nadproża stalowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Docieplenie i wykonanie ramki przyokiennej z tynku żywicznego dom jednorodzinny - Piotrków Trybunalski